Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er for generell informasjonsformål. Opplysningene er gitt av powersuppliertips.wikidot.com og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gjør vi ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettstedet til noe formål. Enhver avhengighet du plasserer på slik informasjon er derfor strengt på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for eventuelle tap eller skade, inkludert uten begrensning, indirekte eller tilfeldige tap eller skade, eller tap eller skade som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som følge av, eller i forbindelse med bruk av denne nettside.

Gjennom denne nettsiden kan du lenker til andre nettsteder som ikke er under kontroll av powersuppliertips.wikidot.com. Vi har ingen kontroll over naturen, innhold og tilgjengelighet av disse nettstedene. Inkludering av alle koblinger innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller gir sin tilslutning til synspunktene i dem.

Alt er gjort for å holde nettsiden oppe og går problemfritt. Men tar powersuppliertips.wikidot.com intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License